"> MİRZƏYEV Bahəddin Şahvələddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası