"> Mirzəyev Səyavuş Sabir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası