"> Muradov Mehman Əsəd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası