"> Nəbiyev Ağa-İsa Bilal oğlu - Göyçay Ensiklopediyası