"> NƏCƏFALIYEV Sərdar Əli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası