"> Nəcəfov Ətraf Alməmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası