"> Nəcəfov Zakir Tahir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası