"> NƏRİMANBƏYOV Toğrul Fərman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası