"> NƏRİMANBƏYOV Toğrul Fərman oğlu – Göyçay Ensiklopediyası