"> NƏSİROV Əliyar Nəsrulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası