"> NƏSİROV Bəhruz Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası