"> Nəsirov Bəhruz Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası