"> NƏSİROV Bəhruz Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası