"> Nəsirov Eldəniz Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası