"> NƏSİROV Eldəniz Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası