"> NƏSİROV Eldəniz Əhməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası