"> NƏSİROV Elman Xudam oğlu - Göyçay Ensiklopediyası