"> NƏSİROV Elman Xudam oğlu – Göyçay Ensiklopediyası