"> NƏSİROV Fuad Məhərrəm oğlu – Göyçay Ensiklopediyası