"> NƏSİROV Fuad Məhərrəm oğlu - Göyçay Ensiklopediyası