"> Nəsirov Fuad Məhərrəm oğlu - Göyçay Ensiklopediyası