"> Nəsirova Firəngiz Sədiyar qızı - Göyçay Ensiklopediyası