"> NƏSİROVA Firəngiz Sədiyar qızı – Göyçay Ensiklopediyası