"> NƏZƏROV Fuad Elburus oğlu – Göyçay Ensiklopediyası