"> NADİROV Fərid İlyas oğlu - Göyçay Ensiklopediyası