"> NADİROV Fərid İlyas oğlu – Göyçay Ensiklopediyası