"> NURUZADƏ Elşən Əlisa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası