"> Nuruzadə Elşən Əlisa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası