"> Oruclu Məryəm Rəsul qızı - Göyçay Ensiklopediyası