"> ORUCLU Məryəm Rəsul qızı – Göyçay Ensiklopediyası