"> ORUCLU Məryəm Rəsul qızı - Göyçay Ensiklopediyası