"> Orucov Əlisahib Səftər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası