"> ORUCOV Əlsaab Səftər oğlu – Göyçay Ensiklopediyası