"> Orucov Bayram Çərkəz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası