"> ORUCOV Xəlil Rəsul oğlu - Göyçay Ensiklopediyası