"> Orucov Xəlil Rəsul oğlu - Göyçay Ensiklopediyası