"> ORUCOV Xəlil Rəsul oğlu – Göyçay Ensiklopediyası