"> Osmanov Rəsul Zahir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası