"> OSMANOV Rəsul Zahir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası