"> PLETNYOV Vladimir Nikolayeviç - Göyçay Ensiklopediyası