"> PLETNYOV Vladimir Nikolayeviç – Göyçay Ensiklopediyası