"> PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV GÖYÇAY ŞƏHƏRİNİN SU TƏCHİZATI VƏ KANALİZASİYA SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI LAYİHƏSİ İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR - Göyçay Ensiklopediyası