"> QƏDİROV Ceyhun Səlim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası