"> Qəhrəmanov Anar Vaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası