"> QƏHRƏMANOV Anar Vaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası