"> Qəribov Gündüz Ramiz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası