"> Qafarov Kənan Siyaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası