"> QAFAROV Paşa Abbas oğlu - Göyçay Ensiklopediyası