"> QAFAROV Paşa Abbas oğlu – Göyçay Ensiklopediyası