"> QARAMƏRYƏM döyüşləri (1918) - Göyçay Ensiklopediyası