"> Qaraman kəndi Hacı Rəhim Əfəndi məscidi - Göyçay Ensiklopediyası