"> QARAMAN KƏNDİ HACI RƏHİM ƏFƏNDİ MƏSCİDİ - Göyçay Ensiklopediyası