"> QARAMAN KƏNDİ HACI RƏHİM ƏFƏNDİ MƏSCİDİ – Göyçay Ensiklopediyası