"> Qarayev Tərlan Zəfər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası