"> QASIMOV Beykəs Fərman oğlu – Göyçay Ensiklopediyası