"> QASIMOV Beykəs Fərman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası