"> Qasımov Qafur Əbdülqasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası