"> QASIMOV Qafur Əbdülqasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası