"> QASIMOV Qafur Əbdülqasım oğlu – Göyçay Ensiklopediyası