"> QASIMOV Zahid Əsəd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası