"> QASIMOV Zahid Əsəd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası