"> QULİYEV Azər İsfəndiyar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası