"> QULİYEV Böyükağa Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası