"> QULİYEV Böyükağa Əhməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası