"> Quliyev Böyükağa Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası