"> Quliyev Həbib İbrahim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası