"> QULİYEV Həbib İbrahim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası