"> QULİYEV İlqar Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası