"> QULİYEV İlqar Əhməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası