"> Quliyev Məmməd Mehdi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası