"> QULİYEV Məmməd Mehdi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası