"> QULİYEV Xeybər Mehdiqulu oğlu - Göyçay Ensiklopediyası