"> Quluzadə Kənan Vidadi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası