"> Qurbanov Şahkərəm Böyükağa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası