"> Qurbanova Nərgiz Akif qızı - Göyçay Ensiklopediyası