"> QURBANOVA Tahirə Hümbət qızı - Göyçay Ensiklopediyası