"> Qurbanova Tahirə Hümbət qızı - Göyçay Ensiklopediyası