"> QURBANOVA Tahirə Hümbət qızı – Göyçay Ensiklopediyası