"> Rəhimov Oqtay Abdulhəmid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası