"> RƏHİMOV Oktay Abdulhəmid oğlu – Göyçay Ensiklopediyası