"> RƏHİMOV Oktay Abdulhəmid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası