"> RƏHİMOV Qorxmaz Nazim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası