"> RƏHİMOV Şəfahət Sabit oğlu – Göyçay Ensiklopediyası