"> Rəhimov Şəfaət Sabit oğlu - Göyçay Ensiklopediyası