"> Rəhimov Xıdır İdris oğlu - Göyçay Ensiklopediyası