"> RƏHİMOV Xıdır İdris oğlu - Göyçay Ensiklopediyası