"> RƏHİMOV Xıdır İdris oğlu – Göyçay Ensiklopediyası