"> “Rəsul Rza” quru yük gəmisi - Göyçay Ensiklopediyası